Spovedanie

Spovedná služba, ktorú zabezpečujú pátri z Rádu bosých karmelitánov:

   
9.00 – 13.00 13.00 – 17.00
Pondelok o. Bernard o. Ján
Utorok o. Pavel o. Bernard
Streda o. Stanislav o. Pavel
Stvrtok o. Dušan o. Ján
Piatok o. Ján o. Bernard