6. Veľkonočná nedeľa rok A – oznamy

Photo by Zach Vessels on Unsplash, https://unsplash.com/photos/xXgCt6wmDAU