Na našej strane sa pokúšame predstaviť históriu a súčasnosť banskobystrickej Kalvárie

Poďakovanie

   Táto brožúrka chce byť vyjadrením vďačnosti:
- Bohu – za jeho lásku, milosrdenstvo a zároveň pomoc pri generálnej oprave celého komplexu,
- našim predkom, ktorí si toto miesto vybrali a zamilovali ako miesto modlitby,
- otcovi biskupovi, ktorému obnovenie Kalvárie veľmi ležalo na srdci,
- všetkým, ktorí sa osobne zaangažovali pri konkrétnych prácach (na vypracovaní projektov, na stavebných prácach, na úprave komunikácií , vyčistení celého areálu...),
- a všetkým, ktorí celú túto obnovu sprevádzali obetami, modlitbami, dobrými radami, povzbudeniami, osobnou žičlivosťou... Nech nám dobrý Boh dá možnosť ešte dlho na tomto pokojnom vŕšku Mesta Banská Bystrica Ho oslavovať.

Slávnostné požehnanie

 Dňa 28. septembra 2008 banskobystrický sídelný biskup Mons. Rudolf Baláž slávnostne požehnáva celý obnovený areál Kalvárskej hory – Urpín, teraz zložený z historickej aleje so zastaveniami, vrcholového kostolíka ako aj novostavby kláštora. Celý areál sa slávnostne vyhlasuje za novú duchovnú správu a odovzdáva sa do správy a užívania Rehole bosých karmelitánov. Spolu s otcom biskupom mnohí kňazi, veriaci aj obyvatelia mesta Banská Bystrica prežívame radosť z obnovenia tohto skvostu.
 Zároveň máme nádej, že Kalvárska hora – Urpín sa znova stane miestom osobných stretnutí v rozhovoroch s Bohom, miestom, kde sa budeme učiť niesť vlastné kríže života s dôverou v Božiu pomoc, kde budeme hľadať po osobných pádoch Božie milosrdenstvo a v neposlednom rade miestom, kde nájdeme pokoj a oddych aj pre telo v našich uponáhľaných dňoch.


|1 |2 |3 |4 |5


©Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku 2009- 2019