Na našej strane sa pokúšame predstaviť históriu a súčasnosť banskobystrickej Kalvárie

Prvé kroky ku generálnej oprave

V prvej polovici roku 2006 sa po viacročnom hľadaní možností a finančných prostriedkov začala napĺňať túžba diecézneho biskupa Mons. Rudolfa Baláža. Spolu s ním sa tešia aj mnohí banskobystrickí kňazi, veriaci a tiež všetci, ktorí túto historickú pamiatku považujú za skvost mesta Banská Bystrica. V roku 2006 bol odovzdaný kompletný projekt I. etapy rekonštrukcie všetkých kaplniek krížovej cesty a kostolíka Povýšenia Svätého Kríža vypracovaný firmou ARCHUS – architektonický ateliér, pod vedením Ing. Arch. Jozefa Frtúsa. Súčasne bola v projekte zahrnutá novostavba malého kláštora, situovaná na lúke „za chrbtom“ druhej kaplnky Krížovej cesty. V objekte kláštora boli naprojektované aj sociálne zariadenie pre pútnikov. Tento doplnený objekt budú spravovať rehoľníci a ich prítomnosť by mala zabezpečovať nielen duchovnú službu v novovzniknutej Duchovnej správe – Kalvária, ale aj ochranu zrekonštruovaných objektov.
 Keďže sa z plastík zastavení zachoval len jeden artefakt, investor, v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a architektom rozhodli, že budú vytvorené úplne nové vyobrazenia. Víťazom konkurzného konania sa stal akademický sochár Oskar Košecký z Viesky. V priebehu jedného roka mal zhotoviť plastiky. Avšak jeho tragická smrť sa podpísala na zdĺhavom hľadaní nového umelca, ktorý by vytvoril jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Po niekoľkých neúspešných výberových konaniach, v ktorých boli predstavené síce zaujímavé, ale pre nás neuspokojivé práce, nakoniec až začiatkom roku 2008 víťazne vyšla ponuka akademického sochára Milana Ormandíka z Kremnice.
 Dňa 14.08.2006 sme ako vlastníci a stavitelia, ohlásili Mestskému úradu, Odboru územného rozvoja a výstavby a tiež Krajskému pamiatkovému úradu začiatok udržiavacích prác na historických objektoch. Do zimy sme vykonali odvodnenie niektorých múrov a údržbu zastrešenia pred zimou.
 Zároveň v prázdninových a jesenných mesiacoch sme postupne začali čistiť Urpínsku alej od náletov v okolí chránených stromov. Tieto práce sme robili ručne s pomocou mnohých skupín mladých dobrovoľníkov.


|1 |2 |3 |4 |5


©Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku 2009- 2019