Na našej strane sa pokúšame predstaviť históriu a súčasnosť banskobystrickej Kalvárie

História

   Historické pramene hovoria veľmi stroho. V roku 1689 boli na Urpíne postavené kríže a prvé zastavenia. Nevieme akú mali podobu. Do Banskej Bystrice vtedy prišli pátri zo Spoločnosti Ježišovej, ktorí sa výrazne pričinili o obrodenie katolíckej viery na tomto území.
 Pred rokom 1710 veriaci mesta Banská Bystrica chodili v celodennej procesii na vtedy peknú, veľkú a známu kalváriu s vrcholovou Kaplnkou Božieho hrobu v Španej Doline.
 Roky 1710 a 1713 boli pre Banskú Bystricu ťažkými. Hoci v Liptovskej, Nitrianskej a Bratislavskej župe mor rad-radom kosil svoje obete, Zvolenská župa - osobitne Banská Bystrica - sa vďaka Božej ochrane a mimoriadnym, aj keď neúprosným nariadeniam, pred morovou epidémiou uchránila.
 Z historických prameňov je známe, že v čase morovej epidémie bolo zakázané opustiť mesto (nebola možnosť ísť modliť sa na Kalváriu v Španej Doline) a tak sa často konali prosebné procesie za ochranu mesta práve na Urpínskej hore. V roku 1712, počas morovej epidémie, na vrchole hory dal páter Jozef Mayr postaviť tri kríže. Po skončení epidémie obyvatelia mesta z vďačnosti Pánu Bohu za jeho ochranu postavili v roku 1713 vrcholový kostolík Kalvárie – Kaplnku Božieho hrobu s malým nádvorím. Postavenie tohto kostolíka inicioval taliansky obchodník Ján Markir svojim darom 50 rýnskych zlatých. Mesto poskytlo 2000 tehál a zvyšok bol dotovaný z kalvárskej pokladnice. Celú stavbu mal na starosti p. Jakub Erasim.
V roku 1714 bolo postavených 7 zastavení. Neboli to však zastavenia krížovej cesty ako ich poznáme dnes. Historické pramene hovoria o týchto:
1. Kristus sa modlí v Getsemanskej záhrade
2. Kristus pred Annášom bitý
3. Kristus pred Herodesom posmievaný
4. Bičovanie Krista
5. Korunovanie Krista tŕním
6. Ecce Homo (Hľa, človek!)
7. Nesenie kríža
 Výsadba lipovej aleje sa datuje do roku 1722. V roku 1731 však bola takmer celá nanovo vysadená, keďže pôvodnú zničil požiar. V roku 1731 prebehla rekonštrukcia nádvoria kostolíka. Z darov Nemcov bol postavený v nádvorí nový kríž s drevenou sochou ukrižovaného Pána, zhotovenou umelcom Janom Pavlom Weisom. Historické pramene hovoria, že na slávnostnom požehnaní bolo prítomných množstvo úradníkov banskej komory a to aj z Banskej Štiavnice. V priebehu nasledujúcich rokov Kalvária zaznamenala veľký rozkvet z milodarov vtedajších obyvateľov. Bol tu darovaný medený pozlátený kríž s piatimi ranami a srdcom, v ktorom bola umiestnená relikvia Svätého kríža. Bola tu darovaná kompletná liturgická plátená výbava a viaceré obrazy na výzdobu kostolíka.
 V roku 1768 nemecká Kongregácia doplnila na dva postranné kríže plastiky lotrov. Ale už zo záznamov, z roku 1771 vieme, že Kalvária začala chátrať a potrebovala opravu. V tomto období sa tu slávili štyri veľké slávnosti: Nedeľa umučenia, Nájdenie a Povýšenie Svätého kríža a Nanebovstúpenie Pána.
Zo správy kanonickej vizitácie z roku 1829 sa dozvedáme, že v múre okolo kostolíka bolo v tom čase 5 obrazov:
1. Obraz Krista sediaceho v červenom plášti, podopretého rukou, okolo neho trstina, palica s octom a špongiou pri jeho nohách - maľovaný,
2. Obraz Krista v červenom plášti s trstinou - maľovaný,
3. Obraz Krista nesúceho kríž v sprievode ľudí - maľovaný,
4. Obraz Krista s Máriou Magdalénou plačúcou a hovoriacou - maľovaný,
5. Obraz predstavujúci snímanie Krista – drevený.
 Z toho istého prameňa sa dozvedáme, že nádvorie je upravené: „Vnútri priestranstva prístupného drevenou bráničkou sa nachádza vysoká biela socha Krista visiaceho na kríži. Pri jeho nohách je umiestnená socha Márie Magdalény z medi. Po bokoch sú dve veľké medené kolorované postavy, sprava Panna Mária a zľava Ján evanjelista. Murovaný podstavec pod ktorým je kľakátko, je obitý medeným plechom a na ňom visí nová plechová biela lampa.“
Zvonka bolo umiestnených šesť obrazov:
1. Obraz snímania z kríža – drevený
2. Obraz nesenia kríža - maľovaný
3. Obraz Piety - maľovaný
4. Zmŕtvychvstanie – plátno vypnuté na dreve
5. Nanebovstúpenie – plátno vypnuté na dreve
6. Zoslanie Ducha Svätého – plátno vypnuté na dreve
Hovorí sa tu ešte o dvoch obrazoch označených ako „obyčajné“. V týchto prameňoch je uvedený presný popis vtedajšieho Božieho hrobu. Kostolík má pôdorys kríža s polkruhovo ukončenými ramenami. Na jednoduchej hladkej trojuholníkovým štítom ukončenej vstupnej fasáde, prelomenej polkruhovo zaklenutým oknom v osi nad portálom a dvoma slepými oknami po bokoch, bola vtedy na pravej strane umiestnená kazateľnica s baldachýnovou strieškou. V interiéri bola loď zaklenutá pruskou klenbou. V priebehu nasledujúcich rokov máme len kusé informácie o opravách a výmenách jednotlivých artefaktov.
V poslednej štvrtine 19. storočia pašiový program Kalvárie nahradila aktuálna pobožnosť krížovej cesty. Prvých osem zastavení bolo osadených v nikách ôsmych staníc. Mali už takú podobu ako v súčasnosti. Zvyšných šesť zastavení bolo vsadených na miesto starších výjavov v nikách ohradenia kostolíka. Z nich sa dodnes zachoval len jeden artefakt – 1. zastavenie – Ježiš na smrť odsúdený, v prevedení maľovanej pálenej keramiky. Tieto výjavy boli vyrobené v Budapešti. V roku 1902 - 1903 postavilo mesto – ako patrón Kalvárie – v nádvorí kamenný podstavec, železný kríž s korpusom a tri sochy pod ním: postavy Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény. Postranné kríže s lotrami boli vtedy odstránené. Vtedy prebehla posledná väčšia oprava Kalvárie.
   Historické dianie v druhej polovici 20. storočia (éra komunizmu) zanechali na objekte Kalvárskej hory – Urpín svoje stopy. Z kaplniek zastavení boli zničené všetky plastiky, z nádvoria všetky sochy. Zachovalo sa len torzo plastiky prvého zastavenia a plastika umučenia Krista z centrálneho kríža. Kaplnky a kostolík s nádvorím do roku 2005 vplyvom poveternostných podmienok a vandalizmu len chátrali. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa Rímskokatolícky farský úrad Banská Bystrica – Mesto v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom pričinili o zlepšenie zastrešenia historických objektov výmenou strešnej krytiny.
V roku 2005 Ministerstvo kultúry poskytlo dotáciu vo výške 200 tisíc korún ako súčasť grantového systému, programu: „Obnovme si svoj dom“, čo poslúžilo na čiastočnú záchranu prvých piatich kaplniek.
 To je v skratke história skvostu Mesta Banská Bystrica až do roku 2006.


|1 |2 |3 |4 |5


©Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku 2009- 2019