Na našej strane sa pokúšame predstaviť históriu a súčasnosť banskobystrickej Kalvárie

Kalvárska Hora - Urpín

   Severovýchodné úpätie vyhasnutej sopky Urpín je akoby oddávna predurčené na vybudovanie jedného z najkrajších skvostov mesta Banská Bystrica – Kalvárie.
 Kalvária, podľa väčšiny lexikónov a slovníkov odvolávajúc sa na Sväté Písmo, znamená miesto, či vŕšok ukrižovania nášho Pána Ježiša Krista v Jeruzaleme, resp. vyobrazenie krížovej cesty. Takto sú pomenované aj miesta, na ktorých bola postavená pamiatka na ceste Pána Ježiša od domu Piláta na horu Golgota.
 Keď sa štýl baroka jednoznačne dostal pod vplyv náboženstva, a všade sa stavali nádherné kostoly a kláštory. Okolo nich bolo veľa menších stavieb. Táto doba bola zaznamenaná ako rozkvet kalvárií. Rozsah kalvárií bol rôzny.
 Od jednoduchých krížových ciest v okolí kostola alebo cintorína, cez väčšie niekoľko stanicové kalvárie až k bohatým typom ako je v našej diecéze napríklad známa Štiavnická kalvária.
 Hlavnou časťou kalvárií boli zastavenia krížovej cesty; na začiatku ich bývalo dvanásť, neskoršie štrnásť. Boli zakončené kostolom alebo hrobkou Pána Ježiša. Ostatné zastavenia, ktoré predstavovali rôzne scény, od Večere Pána až k sudcovskej stolici Piláta, boli volené voľne.
   Pod pojmom banskobystrická Kalvária sa do roku 2008 hovorilo o týchto historických objektoch:
1. osem kaplniek krížovej cesty
2. kostolík – Kaplnka Božieho hrobu
3. lipová alej, nazývaná aj „Urpínska alej“


|1 |2 |3 |4 |5


©Rád Bosých Karmelitánov na Slovensku 2009- 2019